Etichetat: Europa

0

Actele necesare pentru tratament în altă țară

Se eliberează înainte de plecarea be ne fi ci a ru lui la tratament și reprezintă o au to ri zaţie care vă permite accesul la servicii me dicale pla nifi cate în ţări din UE sau AELS. Veţi avea drep tul la acelaşi tratament ca şi re zi denţii ţării respective – uneori, aceasta poate în semna că va trebui să plătiţi pe loc un procent din cos turi. Prestațiile în baza formu la ru lui S2 se de contează nu mai între instituții pe bază de facturi.

0

România va avea cea mai mare creştere economică din Europa

În privinţa lui 2017, prognoza FMI este că avansul PIB va fi de 3,8%. Este însă o prognoză mai bună decât cea din aprilie – 3,6%. Şi această creştere pentru România ar urma să fie cea mai puternică din UE (creştere de 3,8% mai înregistrează în prognoza amintită doar Islanda). Pe medie, UE va creşte în 2017 cu 1,8%, iar „Europa emergentă“ cu 3,1%.

0

Exprimarea emoţiilor prin artă în Europa

În cadrul acestei mobilităţi de formare, profesorii europeni vor avea parte de schimburi de experienţe şi activităţi menite să promoveze exprimarea emoţiilor prin artă într-o formă modernă şi atractivă.