ARTICOLELE PIROTEHNICE, SIGURANȚĂ ȘI LEGALITATE

Luna decembrie a fiecărui an marchează debutul operațiunilor cu articole pirotehnice specifice sărbătorilor de iarnă, prilej nu numai de bucurie, dar și de cădere în ilegalitate și chiar vătămare corporală.

Recomandăm părinţilor să supravegheze copiii cu atenţie, deoarece aceştia pot fi expuşi incidentelor survenite în urma folosirii necorespunzătoare a obiectelor de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice.

Pentru a putea deţine, comercializa, transporta şi folosi articole pirotehnice, persoanele juridice trebuie să deţină autorizaţie pentru aceste operaţiuni, din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea.

Folosirea articolelor pirotehnice SE INTERZICE în următoarele situaţii:
• între orele 24.00 şi 06.00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;
• la o distanţă mai mică de 50 metri de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 metri faţă de cele cu peste 4 niveluri;
• la o distanţă mai mică de 500 metri de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;
• în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;
• pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţiile deschise cu aglomerări de persoane;
• la o distanţă mai mică de 500 metri de păduri.
Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă în valoare de la 3.000 la 6.000 de lei.

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI DESPRE ARTICOLELE PIROTEHNICE:
În conformitate cu prevederile H.G. nr.1102/2014, republicată, privind regimul materiilor explozive, articolele pirotehnice de divertisment se clasifică în următoarele categorii:
a) categoria F1 – articole pirotehnice de divertisment, care prezintă un risc foarte scăzut, cu un nivel de zgomot neglijabil şi care sunt destinate utilizării în spaţii restrânse;
b) categoriile F2, F3 şi F4 – articole pirotehnice de divertisment destinate utilizării în exterior şi exclusiv de către pirotehnicieni;
Din motive de ordine, securitate, siguranţă publică şi pentru protecţia mediului se interzice deţinerea, utilizarea şi vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile F2, F3 şi F4, a articolelor pirotehnice de scenă (T1 şi T2) şi a altor articole pirotehnice din categoria P2.
Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului.

REŢINEŢI:
În categoria F1 sunt incluse numai obiectele pirotehnice de distracţie foarte mici de tipul artificiilor (de exemplu: Steluţe; Lumânări scânteietoare; Jerbe cu scântei; Minifacle; Minisori; Inele de foc; Sateliţi etc.).
Orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an.
Mai trebuie menţionat faptul că, articolele pirotehnice din categoriile F1 şi P1 comercializate către persoanele cu vârsta sub limita prevăzută de lege, respectiv 16 ani, precum şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an.

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns